Nowy proboszcz w Trzebieży

Na miejsce ks. Kamińskiego przyszedł ks. mgr Mieczysław Wdowiak (ur.4 lutego1955), znany ongiś jako wikariusz kościoła pw. św. Krzyża w Szczecinie, a przez siedem ostatnich lat będący proboszczem nowej parafii w Chojnie (lotnisko)

Źródło: Magazyn Policki